Endret: 2 des 2019     Opprettet: 31 mai 2017

Vedlikehold

Andelseierne har ansvar for vedlikehold iht. vedtektene og husordensreglene.

Avfall og sortering
Borettslaget er fortsatt heldig som har søppelsjakter.
Det er en forutsetning at alt avfall pakkes godt inn før det kastes. Plastposene må knyttes godt sammen. I sommersesongen er dette ekstra viktig da vond lukt raskt oppstår. Kildesortering av papir- glass- og metallemballasje foretas i oppsatte containere for dette. Du finner disse på nederste parkeringsplass.

Gjenbruksstasjon
Nærmeste gjenbruksstasjon er i Ullernchausseen 26 ved Smestad. Les mer i lenken.

Tøyinnsamling
Nærmeste boks for tøyinnsamling er i krysset Arnebråtveien og Jarbakken (andre siden av fotballbanen).

Container
Det blir satt ut container ved vår og høstdugnad i mai og august/september. Dette kunngjøres ved oppslag i oppgangene. Her kan beboere kaste saker de ønsker å bli kvitt. Fin anledning til å rydde i kjeller.
FARLIG AVFALL som malingsrester, white spirit eller andre brennbare stoffer skal i egen beholder, og ikke i containeren.

Brannvarslere og brannslukker
Ny brannslukker og ny røykvarsler ble utlevert beboere i 2005.
Hver beboer er ansvarlig for batteriskift i sine røykvarslere. Batteriet skiftes hvert år.
Brannslukkeren bør også kontrolleres. Den skal innimellom snus flere ganger på hodet slik at pulveret ristes godt. Sjekk at trykket er i orden. ( Grønt felt).
I følge Oslo Kommune, Brann og redningsetaten, er anskaffelse og vedlikehold av slokkeutstyr eiers / Borettslagets ansvar. Visuell kontroll av utstyret er brukerens ansvar, for eksempel at det er tilfredsstillende trykk på håndslukkeren.

Elektrisk anlegg i leiligheten / Egenkontroll
Elektrisk anlegg må kontrolleres årlig. Det er et godt brannforebyggende tiltak å innstallere automatsikringer med jordfeilbryter i sikringsskapet. Se sjekkliste for egenkontroll i lenken.

Sluk baderom
På badet må sluket jevnlig rengjøres. Følg oppskrift som fulgte med ved baderomsrehabiliteringen:
Fjern risten, vipp opp med skrutrekker. Rør ikke den hvite klemringen med 6 skruer. Utløpet kan renses etter at vannlås er fjernet. Vannlåstrakt trekkes enklest opp ved å gripe tak i ribben i bakkant med f.eks en telefontang. Vannlåskoppen trekkes rett opp. Sammenføyingen i motsatt rekkefølge. Vær nøye med at vannlåstrakten med gummiring kommer riktig på plass. Fukt gummiringen med vann, plasser trakten med ribb mot rødt merke og trykk ned først i bakkant, deretter rundt til det stopper.

Ventilasjon i leiligheten
Ventilasjonen i leiligheten fungerer kun når ventilene som er på kjøkken, bad og WC er åpne. Luftespaltene over vinduene i stue må også være åpne.
Det er forbudt å stenge ventilhettene på kjøkken, bad og toalett. Ventilen på kjøkkenet kan justeres ved å bruke snoren.
Kjøkkenventilator må ikke kobles direkte på ventilasjon.
Det anbefales at ventilhettene tas av et par ganger i året for vask. Kjøkkenventilen trekkes helt ut slik at man kan støvsuge og vaske i åpningen.
På bad og wc er det nye ventiler uten snor. For å få løsnet disse, skrur man ringen mot venstre. Ta det hele ut og vask så langt inn du kommer. Monteres tilbake ved å skru mot høyre.

Lakk, terskel til veranda
Terskelen til verandaen bør lakkeres med vanlig gulvlakk 2. hvert år.

Callinganlegg / Porttelefon
Alle oppganger har callinganlegg / porttelefon.
Data Call, STR Dør og Porttelefon, Gamle Snarøyvei 49, 1367 Snarøya, Tlf. 67589900.
Borettslaget har avtale med dette firmaet.
Drift og vedlikehold dekkes av borettslaget. Ved feil på anlegg, kontakt vaktmester.

Maling oppganger
Hver oppgang har selv bestemt farger for maling av vegger, rekkverk, jerndør (mot kjeller) og gerikter. Dersom oppgangen ikke blir enige, vil styret ta en avgjørelse etter å ha forhørt seg med oppgangen. Se lenken for oversikt over farger.

Lyspærer i oppgangene, kjellere og garasje
Skiftes av vaktmester fast hver fredag. Om en beboer ringer vaktmester, så skiftes det.

Trappevask
Borettslaget har avtale med et firma som vasker trapper en gang pr. uke.

Innsamling av juletrær
Juletrær leveres på tildelt plass, ved trekant mellom trapp og garasjedør, på nedre parkeringsplass etter nyttår.

Mating av fugler
Det er forbudt å legge ut mat til fugler!
Rotter har vært et problem i borettslagene på Hovseter, og i nærheten av Voksen skole. Et firma er innleid for å utrydde dette.