Endret: 3 feb 2020     Opprettet: 13 nov 2017

Styret informerer - Reklamasjoner etter rehabilitering

Andelseiere oppfordres til å melde eventuelle reklamasjoner etter rehabilitering til Consolvo på eget serviceskjema

For å sikre at alle reklamasjoner blir registrert med all nødvendig informasjon, oppfordrer styret alle andelseiere å benytte vedlagte serviceskjema for registrering av reklamasjoner.

Utfylt skjema bes sendes til: gordon.doull@consolvo.no

med kopi til: erik.fjaerli@ssb.no, reogruho@online.no og marius.huse@obos.no