Endret: 3 jun 2017     Opprettet: 31 mai 2017

Hvis uhellet skjer

Ved brann, ring tlf: 110 1. VARSLE 2. EVAKUERE 3. SLOKKE

Branninstruks

Ved brann, ring tlf: 110
1. VARSLE
2. EVAKUERE
3. SLOKKE
Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle beboerne.
Evakuere bygningen. Barn og eldre/uføre hjelpes ut. Ved mindre branntilløp forsøk å slokke brannen med tilgjengelig slokkeutstyr.
Lukk dører og vinduer. Hvis brannen ikke slokkes straks, er det særlig viktig at dører til det rom hvor det brenner og trapperomsdører holdes lukket for å hindre spredning.
 
Sørg for at du er kjent med:
- rømningsveier og nødutganger
- hvor slokkeutstyr er plassert
Rømningsveier og nødutganger skal alltid være frie. Gjør deg kjent med hvordan slokkeutstyret skal brukes.
 
 
Vannlekasje

Stoppekran for vann
- Stoppekranen for leiligheten er montert i takluke på bad.
- Stoppekraner i kjelleren benyttes ved ledningsbrudd.

Kontakt vaktmester (90534824) og styret og informer om forholdene. Se forøvrig husordensregler.

Forsikringsavdelingen i OBOS må også kontaktes for å få igang skademeldingsprosedyren.
Tlf: 22865930 eller e-post: forsikring@obos.no

Nyttige telefonnummer til rørleggere:
- Rørleggervakta AS 23126550 Døgnvakt
- Oslo Rør AS 90113036 Døgnvakt
- Rørlegger-Sentralen AS 97514251

- Harald Larsen 97128039
- Knut Larsen 22131820
- Harald Melgård 23222990