Endret: 20 aug 2019     Opprettet: 31 mai 2017

Fellesrommet

Fellesrommet i Jarbakken borettslag ligger i underetasjen i Landingsveien 34.

Rommet ble pusset opp i 2008, og er møblert og utstyrt (service og bestikk) til 40 personer. Det inngår også en kjøkkenavdeling, med komfyr, kjøleskap, mikrobølgeovn, kaffetrakter og oppvaskmaskin.

Bestilling av rommet kan gjøres ved å sende e-post til vaktmester@jarbakken.no eller ved å kontakte vaktmester direkte. Rommet kan reserveres inntil 6 måneder frem i tid. Leieavtale for fellesrommet finner du i denne lenken

Nøkkel kvitteres ut hos vaktmesteren og leveres tilbake til ham. Leien betales kontant ved mottak av nøkkel.

Rommet kan benyttes gratis til fellesarrangementer for lagets beboere, og leies ut til beboerene for private arrangementer.

Døgnprisen for å leie (normalt fra kl 1200 til kl 1200) er kr 200,- for barneselskap og kr 300,- for kveldsarrangementer.

Romleien er ment å dekke slitasje og normalt svinn/brekkasje. Ved større skader vil erstatningskrav bli gjort gjeldende.

Lån-/leietager er ansvarlig for å rydde rommet og vaske gulvet efter bruk, og for oppvask av service, bestikk og annet kjøkkenutstyr. (Vaskemidler og –utstyr står i boden eller benkeskapet.)

Lån-/leietager skal kontrollere rommet, møbler og utstyr før bruk, og melde mangler og/eller skader til Styret (e-post) eller vaktmesteren (personlig) før eget arrangement/selskap begynner.

Efter bruk skal lån-/leietager kontrollere rommet sammen med vaktmester, og eventuell brekkasje/skade skal meldes til ham. Vaktmester kontrollerer at rommet er tilfredsstillende ryddet og vasket.

Det er ikke tillat å røyke i fellesrommet.

Søppel skal kastes.

Husordensreglene gjelder også for bruk av fellesrommet – ta hensyn til naboene!