Endret: 3 feb 2020     Opprettet: 18 nov 2019

Styret informerer - Refusjon av eiendomsskatt.

Refusjon av eiendomsskatt for 2016 og 2017 i Oslo.

Bystyret i Oslo kommune vedtok 4. september 2019 å tilbakebetale hele eiendomsskatten for 2016, og en tredjedel av eiendomsskatten for 2017. 

For borettslag og boligaksjeselskaper er det boligselskapet som får refundert pengene. 
Mange borettslag og boligaksjeselskaper forvaltet av OBOS valgte i 2016/2017 å fordele eiendomsskatten videre på eierne gjennom felleskostnadene, basert på opplysningene i skatteseddelen. Dette gjelder også Jarbakken borettslag. 

OBOS jobber med hvordan man mest mulig effektivt kan løse refundering til de enkelte andelseierne. Mer informasjon kommer så fort styret får informasjon fra OBOS. 

 

Styret