Endret: 8 des 2019     Opprettet: 29 aug 2019

Styret informerer - Gjenstående/planlagte arbeider på uteområder.

Til beboerne i Jarbakken.

  • Til grillplassen er det bestilt grill og sittegrupper. Det blir hentet inn tilbud på bygging av pergola, og det vil bli enkel beplantning rundt denne.
  • Klipping av 3 store trær utenfor Landingsveien 34.
  • Legging av elvestein under balkonger Landingsveien 48/50.
  • Støtsand ved lekestativ/huske vurderes byttet ut med støtabsorberende matter.
  • Nytt nett til basketballkurv.