19 mar 2020

Presisering av husordensregler.

Til beboerne i Jarbakken.

Vi er alle i en meget spesiell situasjon nå med fokus på egen og andres helse.
Veldig mange har for tiden både hjemmekontor, hjemmeskole og har i tillegg enten pålagt eller frivillig hjemmekarantene eller også er syke.

Det er samtidig kommet endel tilbakemeldinger den senere tid om bråk og oppussing utenom normalt tillatte tider for dette - se http://jarbakken.no/0416/nyttig/husordensregler.

Styret henstiller derfor alle til å ta ekstra hensyn til situasjonen vi alle er oppe i.

Når det gjelder oppussingsarbeider som må foregå i nærmeste fremtid, uansett tid, henstilles det til å henge opp oppslag i oppgangen med nabovarsel og kontaktinformasjon så naboer kan tilpasse seg dette. Dette gjelder også selv om arbeidet skal kun foregå i en kort periode.

 

Styret.