Endret: 3 feb 2020     Opprettet: 22 aug 2019

Nyhet - Reklamasjoner etter rehabilitering.

Til beboerne i Jarbakken.

Styret oppfordret i november 2017 beboerne til å melde eventuelle reklamasjoner etter fasaderehabiliteringen til Consolvo, på eget serviceskjema, for å sikre at all nødvendig informasjon ble registrert.

Hvis det er beboere som ikke har fått utbedret feil etter reklamasjon til Consolvo, så må de sende styret e-post om dette til jarbakken@styrerommet.net innen 15.9 2019.

 

Styret