Endret: 16 jun 2020     Opprettet: 15 jun 2020

Kontroll av elektrisk anlegg og brannsikkerheten.

Til beboere i Jarbakken.

Det forgår i disse dager en kontroll av det elektriske anlegget (felles), og en kontroll av brannsikkerheten, i borettslaget. Begge disse kontrollene gir oss en tilstandsrapport som sier hva vi må og bør gjøre ihht lover og forskrifter(brann), og i prioritert rekkefølge.
Dette har høyt fokus i styret, og tiltak vil gjennomføres fortløpende.

 

Styret