Endret: 3 feb 2020     Opprettet: 8 des 2019

Infoskriv desember 2019

Til beboerne i Jarbakken.

Internett og kabel-tv: Omleggingen fra Telenor til OBOS Opennet har gått greit.
Som følge av billigere internett reduseres det faste husleietillegget for internett fra kr 289 pr. leilighet pr måned til kr 189. Fordi borettslaget ikke lenger betaler for TV-kanaler over fellesbudsjettet reduserer vi i tillegg grunnleien med fem prosent. Vi rekker ikke å implementere ny husleie før fra og med februar 2020. Det overskuddet som genereres på grunn av dette inngår i borettslagets disponible midler og kommer fellesskapet til gode.

OBS! De som har individuelle avtaler med Telenor må ta kontakt med Telenor
kundeservice på tlf. 915 09000 for å si opp sine avtaler.


Innsamling av Canal Digital TV-bokser: Disse kan leveres i fellesrommet, mandag
16.12 fra kl. 16.00 til kl. 17.45.

Fakturering av ladestrøm til elbiler: Det har tatt lenger tid enn forventet å få til en ordning
med måling og fakturering av ladestrøm. Vi håper at dette skal være på plass tidlig neste år. Registrerte eiere av ladestasjoner vil få en faktura på kr. 1000 for 2019. Har man hatt
ladestasjon i 6 måneder eller mindre blir det fakturert kr. 500,-

Uteområdet: Det gjenstår noe av de planlagte arbeidene ute. Grillplass m/sittegruppe og
stenbed foran nr. 48-50 blir fullført til våren.

OBS! Noen av beboerne i første etasje med trapp til uteområdet har tatt seg vel til rette
med plantekasser og potter mm utenfor balkongen sin. Noen steder er omfanget så stort at det gir et rotete inntrykk. Her vil styret gi pålegg om at rot fjernes.


Refusjon av for mye innbetalt eiendomsskatt fra Oslo kommune: Det er OBOS som står for
administrasjon av refusjoner. Noen har fått refusjoner, der beløpene er små og uten at det
følger noen avregning med.
Styret har bedt OBOS om å dokumentere beløpene i form av en avregning til de enkelte.

Gjesteparkering: Det nærmer seg Jul og høysesong for besøkende.
Vi ber om at borettslagets bosatte ikke blokkerer gjesteparkeringen.

Det er glatt! Borettslagets vaktmester gjør sitt beste for å strø på gangveiene og holder en
høy beredskap, men singelen det strøs med forsvinner fort. Også utenfor borettslagets
område er det glatt. Er man redd for å skli og falle anbefaler vi brodder.
Dette er den sikreste måten å unngå skader på.

Vi ønsker dere god Jul og godt nyttår!

Styret