28 aug 2020

Infoskriv august

Til beboere i Jarbakken

3-års befaring: Styret har leid inn OBOS Prosjekt til å styre 3-års befaringen for borettslaget. Oppstart for dette er uke 35. Informasjon om fremdrift kommer.

Brann og EL sikkerhet: I sommer har det blitt gjennomført kontroll av brann og EL sikkerheten i borettslaget. Rapportene fra dette gjennomgås av styret og tiltak igangsettes fortløpende.

Uteområdet: Grillplassen er endelig snart ferdig! Dette har dessverre tatt lengre tid enn forventet, av ulike grunner. Grillen er satt opp og det vil bli plantet i plantekassene og på utsiden av pergola/levegg.
Vi håper grillplassen blir flittig benyttet i tiden fremover.
Hvordan grillen brukes, står beskrevet på fremsiden av grillen. Når man er ferdig med å grille skal resterende kull/aske falle til bunnen av grillen, bruk verktøy som henger på venstre side til å dytte ned dette ved behov. Benytt også stålbørsten på høyre side til å børste grillristen.

OBS! Noen av beboerne i første etasje med trapp til uteområdet har tatt seg vel til rette med plantekasser og potter mm utenfor balkongen sin. Noen steder er omfanget så stort at det gir et rotete inntrykk. Her vil styret gi pålegg om at dette fjernes.
Se husordensregler på hjemmesiden.

Det har vært sykkeltyveri fra sykkelskur og det har også vært ett innbrudd i en bod, i sommer. Vi ber alle beboere om å følge ekstra med på uteområdene og passe på at alle dører er/går i lås.

Gjesteparkering: Vi ber om at borettslagets beboere ikke blokkerer gjesteparkeringen.

 

Styret