16 jun 2020

Informasjon om 3-års garantibefaring og EL-billadere.

Til beboere i Jarbakken.

Grunnet korona har 3-års garantibefaring vært utsatt, og entreprenør har nå meldt styret at de ikke rekker dette før sommeren. Alle saker, gamle som nye, er overlevert entreprenør og styret er i løpende dialog med Consolvo.

Det er problemer med EL-billadeanlegget og bl.a en sikring som ryker. Styret er i dialog med Bravida og Fortum for å løse dette. Pågående sjekk av det elektriske anlegget håper vi også vil avdekke eventuelle feil.

Hjemmesiden vil oppdateres forløpende med ny informasjon som gjelder disse sakene.

Styret