29 jun 2020

Flytting av postkasser

Til beboere i Jarbakken.

De nye postkassene blir flyttet til der de gamle stod. Flyttingen vil skje fortløpende utover uken.

 

Styret.