Kontakt vaktmester

Borettslagets vaktmester heter Jan Helge Solheim og treffes i kontortiden 1100 – 1130 og på mobiltelefon 905 34 824.

Han kan også treffes på privat tlf : 22 14 94 50 i denne tiden. Det er installert telefonsvarer. Unngå å ringe ham privat utenom ordinær arbeidstid. Hans boligadresse er Landingsveien 48, 1. etasje.
Vaktmester kan også kontaktes via e-post: vaktmester@jarbakken.no
 
 
Foruten de daglige vaktmestertjenester er han behjelpelig med:
• Utleie av fellesrommet.
• Ekstra nøkkel til utgangsdør og garasje kan kjøpes av ham.
• Koding av portåpner til garasje.
• Utleie av ekstra parkeringsplasser ute.
• Behjelpelig med mindre oppdrag for gamle /syke etter særlig avtale med styret.