Endret: 2 jun 2017     Opprettet: 31 mai 2017

Historikk

Jarbakken borettslag hadde sin første innflytting i 1974 og har siden vært et populært og veldrevet borettslag.

Borettslaget ligger i bydel 7 Vestre Aker i Oslo kommune og har adresse: Landingsveien 16-52. Det er 143 andelsleiligheter, i tillegg kommer 1 tjenesteleilighet, fordelt på 4 bygninger. De aller fleste leilighetene er 5-roms, med unntak av de i første etasje som er 3- og 4-roms. Tomten ble kjøpt i 1985 og er på 23166 m2.

Litt om tiden før Jarbakken boretslag ble bygget:
På Hovseter ble det drevet seter til innpå 1900-tallet. Etter den tid ble setra husmannsplass, en vanlig utvikling ikke minst i Oslo-marka. Skogeierne hadde behov for fast arbeidshjelp i skogen. Disse faste skogsarbeiderne hadde også tilsyn med skogeiendommen. La meg minne om det vakre hvitkalkede steinhuset som stod her oppe før vi flyttet inn i våre nye boliger. Grunnen til at setra ble husmannsplass, er at gården hadde behov for arbeidshjelp, dette måtte prioriteres fremfor seterdrifta som likevel var utdøende midt på 1800-tallet i gamle Aker.

Hovseterplassen (bildet øverst) har gitt navn til både veien og hele boligeltet. Den ble revet i 1950-årene og stod midt i boligfeltet. Den var seter og senere plass under Hoff gård mellom Smestad og Skøyen. (Foto: Fritz Holland/Oslo Museum)

SøndreJarbakken kalles i dag Jarbakkstua og står på Voksen skoles grunn. Mens naboplassen Nordre Jarbakken ble revet i midten av 1950-årene, har det lykkes å bevare en av Voksen plassene for ettertiden.

Har du bilder og litt å fortelle fra tiden da Jarbakken borettslag ble bygget?
I så fall vil vi gjerne høre fra deg!